Prawnik Kartuzy
adwokat kartuzy szybki kontakt
klienci indywidualni

Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami, w tym w szczególności w zakresie:

kancelaria adwokacka Kartuzy

Mając na uwadze warunki osobiste Klientów, ich sposób życia, miejsce zamieszkania, stopień zaangażowania oraz charakter sprawy Kancelaria stara się wypracować jak najlepszą formę współpracy, która byłaby dla Klienta jak najdogodniejsza. Zaletą działania Kancelarii jest jej elastyczność.

W tym zakresie Kancelaria oferuje możliwość kontaktowania się wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową (zobowiązujemy się przed naszymi klientami na bieżącą dostarczać na wskazany adres e-mail wszystkie pisma procesowe dotyczące prowadzonej sprawy)

Także możliwość umawiania spotkań w miejscu zamieszkania Klienta również w takich terminach, które wykraczają poza dni i godziny pracy Kancelarii.

 • PRAWO CYWILNE
  • Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,
  • Sprawy spadkowe
  • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku
  • Sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
  • Sprawy związane z obrotem nieruchomości,
  • Sprawy dotyczące podziału majątku,
  • Sprawy dotyczące eksmisji,
  • Sprawy związane z tzw. upadłością konsumencką
  • Windykacja zadłużenia,
  • Reprezentowanie interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • PRAWO RODZINNE
  • Sprawy o rozwód i separację (w tym podział majątku między małżonkami),
  • Sprawy o alimenty
  • Sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
  • Sprawy dotyczące ustalenia czy zaprzeczenia ojcostwa
  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
  • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
  • Sprawy meldunkowe
  • Sporządzanie statutów stowarzyszeń, fundacji, itp.
Tadeusz Stoltmann Kancelaria Adwokacka © 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie HOSTBOX
Prawnik Kartuzy